Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. tel. 94342-62-68 w 188,189,160 165,197